Digitalna pristupačnost +
Veličina Fonta
A- A+
Kontrast Invertne boje

Strateški projekt koji pridonosi jačanju regionalne konkurentnosti te razvoju Slavonije, Baranje i Srijema

RTICS je osmišljen kao dio regionalne inovacijske infrastrukture u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta za razvoj inovacija te jačanja međunarodne konkurentnosti regionalnog poslovnog sektora, uglavnom MSP-a kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za razvoj i inovacije.

Svrha projekta je priprema projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta RTICS čija ukupna vrijednost iznosi 3.785.375,00 kuna, a sufinanciranje Europske unije iznosi 3.217.568,75 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. travnja 2019. do 1. prosinca 2022. godine.

Projekt provode korisnik projekta Brodsko-posavska županija i partner Sveučilište u Slavonskom Brodu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinanciranog od Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U 2022. godini je odrađen dio aktivnosti predviđenih projektom te slijedi nastavak provođenja ostalih aktivnosti.

Aktivnosti koje su do sada provedene u 2022. godini su:

  • Odrađene su dvije info radionice info radionica projekta „Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo“ (RTICS).
    - Svrha radionica je predstavljanje realiziranih projektnih aktivnosti članovima tima, partnerima, poduzetnicima, ostalim budućim dionicima i kreatorima projekta, koji će sudjelovati u razvoju i kreiranju samog objekta i aktivnosti unutar budućeg RTICS-a. Također, bila je to prilika za dodatno upoznavanje s ciljevima ovog projekta koji se realizira u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta za razvoj i inovacije te jačanja međunarodne kompetentnosti regionalnog poslovnog sektora.
    - Na radionicama su prezentirane realizirane projektne aktivnosti, aktivnosti u tijeku te je predstavljena internet stranica projekta uz prezentaciju idejnih rješenja projekta.
  • Izrađena je dvojezična web stranica projekta RTICS s modernim vizualnim identitetom.
  • Realizirana je usluga izrade idejnog rješenja i idejnog projekta
  • Izrađen je promotivni video idejnog rješenja centra te je isti postavljen na internetsku stranicu projekta u svrhu promocije
  • Izrađeni kompletni promotivni materijali projekta.