Digitalna pristupačnost +
Veličina Fonta
A- A+
Kontrast Invertne boje

Što je RTICS i kome je namijenjen?

Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo, kao strateški projekt regionalne inovacijske infrastrukture Slavonije, Baranje i Srijema, je potpora jačanju konkurentnosti i intenzivnom razvoju poduzeća utemeljenih na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, te privlačenju investicija u sektore visoke tehnologije, u skladu s utvrđenim potrebama gospodarstva Slavonije, Baranje i Srijema i definiranim prioritetima u Strategiji pametne specijalizacije (S3). Realizacija projekta će doprinijeti jačanju regionalne konkurentnosti te pametnom, održivom i uključivom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema ulaganjem u inovacijsku infrastrukturu u području strojarstva i razvojem regionalnog inovacijskog sustava.

Osnovni problem koji se želi riješiti ovim projektom je nepostojanje inovacijske infrastrukture u području strojarstva, na području Brodsko-posavske županije i istočne Hrvatske. Strojarstvo i obrada metala predstavlja najveći i najvažniji industrijski sektor u Brodsko posavskoj županiji, dok na razini Slavonije, Baranje i Srijema predstavlja drugi sektor po značaju, iza prehrambeno prerađivačkog sektora.

Rezultati sektorske studije ukazuju na nisku konkurentnost sektora strojarstva uz visok razvojni potencijal.

Na području Brodsko-posavske županije djeluje Strojarski fakultet koji je partner na projektu i ujedno je ključni regionalni obrazovni znanstveno istraživački centar na području strojarstva u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

 

Regionalni – namijenjen je poduzetnicima i znanstvenicima Panonske regije (BBŽ, BPŽ, KŽ, OBŽ,PSŽ, SMŽ, VPŽ, VSŽ), cijele RH i izvan RH;

Tehnološki - obuhvaća tehnološke usluge i usluge inženjeringa u područjima 3D tehnologija, naprednih proizvodnih tehnologija, naprednih materijala, automatizacije i robotike te digitalne transformacije;

Inovacijski - obuhvaća primjenu novih i poboljšanih ideja, procesa i postupaka koji donose nove koristi, kvalitetu i konkurentsku prednost;

Centar - sjedište razmjene znanja, ideja i iskustava poduzetnika, inovatora, istraživača, studenata, znanstvenika, PPI i ostalih dionika;

Strojarstvo - najznačajniji sektor u BPŽ.

 

Usluge centra

  • Tehnološke usluge i usluge inženjeringa u ciljanim područjima 3D tehnologije, napredne proizvodne tehnologije, napredni materijali, automatizacija i robotika, digitalna transformacija;
  • Programi usavršavanja u području naprednih proizvodnih tehnologija, 3D tehnologija, automatizacije i robotike, upravljanje inovacijama;
  • Usluge poslovne podrške za MSP-ove, za razvoj novih proizvoda i usluga, transfera znanja i tehnologije, komercijalizacije inovacija, internacionalizacijeposlovanja;
  • Usluge inkubacije novoosnovanih inovativnihtehnološko-orijentiranih tvrtki;
  • Zakup prostora i opreme.

 

Projekt se realizira s općim ciljem doprinosa pametnom i održivome regionalnom razvoju i poboljšanju razine konkurentnosti Brodsko posavske županije i sire regije razvojem visokotehnoloških tvrtki i privlačenjem visokotehnoloških ulaganja. Razvojem poduzetničko poslovne infrastrukture stvaraju se uvjeti za intenzivni razvoj postojećih i osnivanje novih tvrtki utemeljenih na znanju i novim tehnologijama, te privlačenjem investicija u sektore visoke tehnologije.