Digitalna pristupačnost +
Veličina Fonta
A- A+
Kontrast Invertne boje

Ciljevi i svhra projekta Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo

O PROJEKTU

Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo, kao strateški projekt regionalne inovacijske infrastrukture Slavonije, Baranje i Srijema, je potpora jačanju konkurentnosti i intenzivnom razvoju poduzeća utemeljenih na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, te privlačenju investicija u sektore visoke tehnologije, u skladu s utvrđenim potrebama gospodarstva Slavonije, Baranje i Srijema i definiranim prioritetima u Strategiji pametne specijalizacije.

Realizacija projekta će doprinijeti jačanju regionalne konkurentnosti te pametnom, održivom i uključivom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema ulaganjem u inovacijsku infrastrukturu u području strojarstva i razvojem regionalnog inovacijskog sustava.

 

SVRHA PROJEKTA

Svrha projekta je priprema projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta REGIONALNI TEHNOLOŠKI I INOVACIJSKI CENTAR ZA STROJARSTVO-RTICS.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupni vrijednost projekta: 3.785.375,00 kuna.

EU sufnanciranje projekta: 3.217.568,75 kuna.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

od 01.04.2019. do 1.12.2022. godine.

 

CILJEVI PROJEKTA

U okviru projekta bit će uspostavljena kvalitetna inovacijska infrastruktura i razvijene usluge u području Strojarstva vezano uz razvoj novih proizvoda i usluga, komercijalizaciju inovacija, te razvoja ljudskih potencijala u području novih tehnologija, što će doprinijeti pametnom, održivom i uključivom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema.

 

REZULTATI PROJEKTA

  1. IZRAĐENA PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKT RTICS
  2. a) Izrađena projektno-tehnička dokumentacija te ishođena pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju inovacijske infrastrukture RTICS-a,
  3. b) Izrađena projektno / tehnička dokumentacija za opremanje inovacijske infrastrukture RTICS-a,
  4. c) Izrađena Analiza sektora strojarstva, Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, Strategija razvoja RTICS-a, Marketinška strategija RTICS-a
  5. PROJEKT USPJEŠNO REALIZIRAN (OSTVARENI CILJEVI PROJEKTA) UNUTAR PLANIRANOG PRORAČUNA I VREMENSKOG OKVIRA TE OSIGURANA VIDLJIVOST PROJEKTA