Digitalna pristupačnost +
Veličina Fonta
A- A+
Kontrast Invertne boje

Što je RTICS?

Sjedište razmjene ideja i iskustava

Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo, kao strateški projekt regionalne inovacijske infrastrukture Slavonije, Baranje i Srijema, je potpora jačanju konkurentnosti i intenzivnom razvoju poduzeća.

RTICS je osmišljen, kao dio regionalne inovacijske infrastrukture, u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta za razvoj inovacija te jačanja međunarodne konkurentnosti regionalnog poslovnog sektora, uglavnom MSP-a kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za razvoj i inovacije.

Osnovni problem koji se želi riješiti ovim projektom je nepostojanje inovacijske infrastrukture u području strojarstva, na području Brodsko-posavske županije i istočne Hrvatske. Strojarstvo i obrada metala predstavlja najveći i najvažniji industrijski sektor u Brodsko posavskoj županiji, dok na razini Slavonije, Baranje i Srijema predstavlja drugi sektor po značaju, iza prehrambeno prerađivačkog sektora.

U investicijskoj fazi je planirano je da projekt RTICS uključuje: izgradnju i opremanje poslovne građevine površine oko 3.000 m2; nabavu tehnološke opreme (automatizacija i robotika, 30 tehnologije, CNC obrada metala); nabavu informatičke opreme; uspostavu i organizaciju rada RTICS-a; razvoj specijaliziranih tehnoloških usluga, usluga inženjeringa i usluga poslovne podrške; te razvoj programa usavršavanja u području novih tehnologija i upravljanja.

Razdoblje provedbe projekta: od 01.04.2019. do 01.12.2022. godine

Ciljevi projekta: U okviru projekta bit će uspostavljena kvalitetna inovacijska infrastruktura i razvijene usluge u području Strojarstva vezano uz razvoj novih proizvoda i usluga, komercijalizaciju inovacija, te razvoja ljudskih potencijala u području novih tehnologija, što će doprinijeti pametnom, održivom i uključivom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema.

Rezultati:
1. Izrađena projektno tehnička dokumentacija za projekt RTICS
2. Projekt uspješno realiziran (ostvareni ciljevi projekta) unutar planiranog proračuna i vremenskog okvira te osigurana vidljivost projekta

Dodana vrijednost projekta RTICS ogleda se u doprinosu:

 • Pametnom i održivom razvoju BPŽ i Istočne Hrvatske
 • Povećanje ulaganja tvrtki u Slavoniji, Baranji i Srijemu u razvoj i inovacije

  Razvoju inovacijskih sposobnosti u Slavoniji, Baranji i Srijemu

  Stvaranju i rastu novih inovativnih tvrtki u tehnološki intenzivnom sektoru te povećanju stope njihova preživljavanja

  Razvoju ljudskih resursa u području novih tehnologija, inovacija, poduzetništva i upravljanja

 • Unapređenju međunarodne konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije uključenih poduzetnika razvojem novih ili unaprjeđenih proizvoda, usluga, tehnologija i procesa, te komercijalizacijom inovacija,
 • Razvoju pozitivne poslovne i investicijske klime te povećanju atraktivnost područja Istočne Hrvatske za nove poslovne investicije
 • Promocija mobilnosti poduzetnika i istraživača, internacionalizacija poslovanja